Uindregistrerede køretøjer i området

Uindregistrerede køretøjer.

Kommunens svar d. 21. juli 2014 på foreningens 3 spørgsmål om indregistrerede køretøjer i foreningens område:

  1. Hvad er kommunens holdning til, at der på privatejede grundarealer i vor forening henstår biler eller campingvogne uden nummerplader?

    Ad 1. Kommunens holdning er, at der ikke må stå uindregistrerede køretøjer på grunde i sommerhusområder eller helårsområder, med mindre de står i en carport eller garage. Det er i strid med kommuneplanens retningslinjer.

  2. Såfremt kommunen mener at det ikke er tilladt at have nummerpladekrævende køretøjer parkeret på ejendommene, hvad kan kommunen gøre for at få køretøjerne væk fra området?

    Ad 2. Kommunen kan påbyde ejeren at fjerne køretøjet fra ejendommen.

  3. Hvad skal de omkringboende der føler sig generede af de nummerpladeløse køretøjer gøre for at der bliver taget fat på problemet?

    Ad 3. De omkringboende skal tage kontakt til kommunen, der herefter vil tage sig af sagen. Dette kan ske både telefonisk og pr. email til mail@halsnaes.dk. Der skal angives en konkret adresse på ejendommen, hvor køretøjet står.

Venlig hilsen
Pia Larsen Weirum
Fagkoordinator for Plan
Direkte 4778 4416 · Mobil 4046 0982 · pilw@halsnaes.dk
Miljø og Teknik · Team Plan
Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000