Deklarationer om oversigtsareal

Vedrørende deklarationen om oversigtsareal

Spørgsmålet om ændring af deklarationen om oversigtsareal på hjørnegrunde ved vejsammenstød har fundet sin afslutning. Af de 12 berørte grundejere har de 11 ønsket deklarationen ændret, således at oversigtsarealet (med højst 80 cm. bevoksning) måles fra 5 meter ad mindst befærdede vej til 40 meter ad mest befærdede vej – målt fra asfaltkanten. Ved brev af 9. august 1979 har kommunens tekniske forvaltning meddelt, at de nye deklarationer for de 11 ejendomme blev tinglyst i april og maj 1979.

Ovenstående er anført i referat fra foreningens generalforsamling 29. sept. 1979 under punkt 2.