EU’s persondataforordning

Om EUs persondataforordning GDPR

Foranlediget af den nye persondataforordning, skal bestyrelsen for grundejerforeningen Ramsbjerggård oplyse følgende:

  1. Grundejerforeningen  Ramsbjerggård opbevarer følgende oplysninger om medlemmer og beboere i grundejerforeningens område: navne, adresser i grundejerforeningen, evt. faste adresser for sommerhusejere, telefonnumre samt e-mailadresser i det omfang vi har fået dem oplyst.
    Vi behandler ikke personfølsomme oplysninger, men udelukkende almindelige personoplysninger samt registrering af kontingentindbetalinger. Det er muligt, når som helst, at få oplyst, hvilke data vi opbevarer, få disse opdateret og tillige at bede om at navne, faste adresser uden for grundejerforeningen, slettes.
  2. Vi behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for bestyrelsens arbejde og kun så længe det er relevant.
  3. Vi videregiver ingen personlige oplysninger til trediepart uden samtykke fra det enkelte medlem.
  4. Det er udelukkende foreningens kasserer, sekretær og bestyrelsesformand, der har direkte adgang til foreningens opbevarede data og behandling af disse.