Melby mølle

Melby mølle bestyres af Melby møllelaug.

Der er muligt at besøge møllen, og naboerne er meget hjælpsomme til at låse op.