Udsigtsplatformen ved Ågabet

Opdateret: 16. maj. 2013  17:04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Sidevalg:                                     
  Tilbage til forsiden


Isfuglen. Klik for info

Fra Arresødalparken fører en 265 meter lang træbro gennem ellesump, pilekrat, rørskov og en flydende hængesæk bevokset med elletræer til en udsigtsplatform med udsigt over Arresø.

Afhængig af årstiden kan du opleve mange fugle. Fiskeørne opleves oftest i træktiden, men normalt er der også unge oversomrende fiskeørne over Arresø. Havørnen yngler i Nejede Vesterskov tæt ved søen og isfuglen, der dagligt ses ved platformen har i en årrække ynglet i Kanalen mod Frederiksværk.Om sommeren høres rørsangeren næsten altid i rørskoven, og gøg og nattergal er også på stedet. I maj - juni er fuglesangen på sit højeste.

Der er udsat bævere i Arresø, så måske kan du se en af dem. De er mest aktive om natten.