Om EUs persondataforordning GDPR

 

Foranlediget af den nye persondataforordning, skal bestyrelsen for grundejerforeningen Ramsbjerggård oplyse følgende:

 

1:   Grundejerforeningen  Ramsbjerggård opbevarer følgende oplysninger om medlemmer og beboere

      i grundejerforeningens område: navne, adresser i grundejerforeningen, evt. faste adresser for

      sommerhusejere, telefonnumre samt e-mailadresser i det omfang vi har fået dem oplyst.

      Vi behandler ikke personfølsomme oplysninger, men udelukkende almindelige personoplysninger

      samt registrering af kontingentindbetalinger. Det er muligt, når som helst, at få oplyst, hvilke data vi

      opbevarer, få disse opdateret og tillige at bede om at navne, faste adresser uden for grundejerforeningen,

      slettes.

 

2:    Vi behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for bestyrelsens arbejde og kun så længe det er

        relevant.

 

3:    Vi videregiver ingen personlige oplysninger til trediepart uden samtykke fra det enkelte medlem.

 

4:    Det er udelukkende foreningens kasserer, sekretær og bestyrelsesformand, der har direkte adgang til

       foreningens opbevarede data og behandling af disse.